GreenFlow heeft positief effect op reistijd en aantal stops op de N470

Geschreven op:14-07-2021

De 17 km lange N470 tussen Zoetermeer en Delft vormt een belangrijke schakel tussen de A4, A13 en A12. Onlangs zijn 16 innovaties toegepast die de weg tot de duurzaamste weg van Nederland maken. Zo kunnen 13 intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) op kruispunten prioriteit verlenen aan hulpdiensten en vrachtverkeer. Via onze GreenFlow for Trucks app kan aangesloten vrachtverkeer prioriteit aanvragen. Onlangs is onderzocht wat de effecten zijn. Het resultaat is veelbelovend: het aantal stops is met 60% afgenomen en er is een substantiële reistijdwinst geboekt.

Minder stops en kortere reistijd op de N470 door GreenFlow

De provincie Zuid-Holland heeft onderzocht wat de effecten van de vrachtwagen prioriteit zijn op de reistijd en het aantal stops. Dit is onderzocht door GreenFlow for Trucks wekelijks aan en uit te schakelen en vrachtwagens die wel prioriteit aanvragen te vergelijken met vrachtwagens die geen prioriteit aanvragen. De reistijden en het aantal stops zijn bepaald uit de logging van het Fleet Management Systeem van Mobicoach. De GreenFlow for Trucks app draait geïntegreerd in de vrachtwagens van Kamp Transport B.V., een van de geautoriseerde GreenFlow for Trucks gebruikers.

Positief effect op reistijd en aantal stops

De provincie Zuid-Holland en Kamps Transport hebben belang bij goed functionerende iVRI’s, in combinatie met ITS-applicaties zoals ImFlow, die de reistijd van het vrachtverkeer kunnen verkorten. De eerste resultaten laten zien dat GreenFlow een positief effect heeft op de reistijd en het aantal stops. Het aantal stops is meer dan gehalveerd. De gemiddelde reistijdwinst is 5% tot 10%. Kortom: er zijn positieve effecten op de reistijden, betrouwbaarheid van de reistijd en stops voor geprioriteerd vrachtverkeer aangetoond.

Hoe werkt de vrachtwagen prioriteit?

Vrachtwagens die zijn uitgerust met onze GreenFlow for Trucks app kunnen prioriteit aanvragen bij de iVRI’s op de N470. Chauffeurs krijgen via de app feedback op het prioriteitsverzoek en informatie over het naderende verkeerslicht, zoals tijd-tot-groen licht en een snelheidsadvies. Indien mogelijk wordt de timing van de iVRI afgestemd op het naderende vrachtverkeer. Onze slimme verkeersregeling ImFlow zorgt dat het verkeer op de N470 in combinatie met het vrachtverkeer veilig en efficiënt doorstroomt. ImFlow ondersteunt alle bestaande Smart Mobility prioriteit services applicaties, waardoor prioriteit services eenvoudig kunnen worden uitgebreid.

Connected Trucks stimuleren

De provincie Zuid-Holland wil de doelen van de Connected Transport Corridors (CTC), een samenwerkingsverband tussen overheden en de logistieke sector, op het gebied van doorstroming en duurzaamheid behalen. Daarom wil de provincie het aantal Connected Trucks en het gebruik van de GreenFlow app verder stimuleren. De komende tijd zullen we samen met de provincie kijken hoe we hier met de doorontwikkeling van onze GreenFlow app aan kunnen bijdragen.

Lees meer over de werking en mogelijkheden van onze GreenFlow services