Hoe nieuwe verkeersregelapplicaties het verkeer slimmer regelen

Geschreven op:10-01-2021

Hoe nieuwe verkeersregelapplicaties het verkeer slimmer regelen

Traditionele verkeersregelapplicaties bekijken één of enkele kruispunten reactief. De automobilist wordt gedetecteerd als hij nabij het kruispunt is. Als het druk is, wordt groen licht gegeven tot al het verkeer weg is. Nieuwe applicaties gaan een stap verder. Ze optimaliseren de doorstroom, kijken naar het effect hiervan op andere kruispunten in het netwerk en prioriteren verkeersdeelnemers. En dat allemaal op basis van het beleid dat je hebt opgesteld. Hoe werkt dit precies? En hoe draagt dit bij aan een veiligere en betere verkeersdoorstroom van jouw stad of gebied?

 

Onze wegen raken steeds voller. Daarom is het extra belangrijk het huidige wegennet zo efficiënt en slim mogelijk te gebruiken. Door anders om te gaan met de beschikbare wegcapaciteit kun je deze optimaal benutten. Nieuwe verkeersregelapplicaties – die we ITS (Intelligent Transport Systems) applicaties noemen – verdelen onafgebroken het verkeer over de beschikbare wegcapaciteit. Dit gebeurt op basis van het aanwezige verkeer, de actuele situaties (bijvoorbeeld bij een ongeval) en het verkeersbeleid. De applicatie weet hoe wegen lopen, waar weggebruikers zich bevinden, waar ze naartoe gaan en om welk type weggebruiker het gaat. Deze informatie gebruikt de applicatie om te voorspellen wat er de komende minuten gaat gebeuren. Vervolgens wordt de meest effectieve regeling uitgevoerd. De beleidsdoelstellingen van de wegbeheerder zijn hierbij leidend. De regelalgoritmen zorgen dat de beschikbare infrastructuur zo goed mogelijk wordt benut, zonder dat onnodige vertragingen ontstaan.

Verschil met traditionele verkeersregelapplicaties

Traditionele verkeersregelapplicaties hebben een specifieke programmering per kruispunt die reactief op het verkeer reageert. Onze adaptieve ITS applicatie, ImFlow, bestaat uit een softwareplatform met een verkeersmodel en regelalgoritmen. De applicatie beschikt eerder over informatie en verdeelt proactief de beschikbare capaciteit; bijvoorbeeld om het verkeer op bepaalde routes soepeler te laten doorstromen. In tegenstelling tot traditionele applicaties, regelt ImFlow het verkeer op basis van het verkeersbeleid en is het niet apart per kruispunt geprogrammeerd.

Verkeer regelen op basis van beleidsdoelstellingen

Deze beleidsdoelstellingen vormen de basis van de regeling en worden geconfigureerd per kruispunt, per route en op gebiedsniveau. Hierin wordt bijvoorbeeld prioriteit voor hulpdiensten en openbaar vervoer, de maximale wachttijd voor langzaam verkeer of groen licht garantie voor een peloton vrachtauto’s vastgelegd. In de praktijk betekent dit dat ImFlow elke seconde kijkt wat op basis van de beleidsdoelstellingen en veiligheid de slimste volgorde is om het verkeer te laten doorstromen. Bij een conflict tussen twee beleidsdoelen wordt gekeken welke doelstelling volgens het beleid zwaarder weegt en het effect hiervan op de totale doorstroming. Vervolgens wordt de meest efficiënte oplossing uitgevoerd.

Sneller en veiliger op weg

ITS applicaties dragen bij aan de verkeersveiligheid en doorstroming door het verkeer proactief over de wegcapaciteit te verdelen. De meest veilige doorstroom wordt gerealiseerd en tegelijkertijd worden stops en wachttijden geminimaliseerd. Bovendien biedt verkeer regelen aan de hand van beleidsdoelstellingen de mogelijkheid om keuzes te maken die passen bij jouw omgeving.

Met deze nieuwe ITS applicaties hebben provincies, steden en gemeenten een uniek concept in handen om een veilige doorstroming te stimuleren en verkeerskundig beleid uit te voeren.