ImFlow voldoet als eerste ITS-applicatie aan nieuwe landelijke standaarden

Geschreven op:15-01-2021

ImFlow voldoet als eerste ITS-applicatie aan nieuwe landelijke standaarden

In 2020 zijn de landelijke standaarden voor ITS-applicaties in Nederland geactualiseerd. Alle ITS-applicaties moeten worden aangepast naar deze nieuwe standaarden. ImFlow is als eerste product gecertificeerd en daar zijn we trots op!

 

Om de kwaliteit van Smart Mobility diensten verder te verhogen en landelijke uniformiteit te waarborgen, zijn de standaarden geactualiseerd. De communicatie tussen de weggebruiker en de ITS-applicatie en verkeersregelinstallaties is verbeterd, evenals de mogelijkheden om specifieke weggebruikers op specifieke kenmerken te prioriteren en wel of geen voorrang te verlenen. Weggebruikers worden eerder gedetecteerd. Prioriteitswensen worden tijdiger in kaart gebracht en opgevolgd, zonder nadelige effecten voor het overige verkeer.

Geslaagde ketentest

Het softwareplatform ImFlow bestaat uit een ITS-applicatie met regelalgoritmes die iedere seconde berekenen hoe lang verkeerslichten groen licht krijgen. Ook valideert en verwerkt ImFlow, op basis van beleidsdoelstellingen van de wegbeheerder, prioriteitsverzoeken van weggebruikers. In Nederland worden ruim 300 kruispunten 24/7 geregeld door ImFlow.

Leveranciers moesten opnieuw bevestigen dat hun ITS-applicatie voldoet aan de gestelde eisen. Daarom zijn met alle betrokkenen in de dataketen ketentesten uitgevoerd. Tijdens deze testen hebben wij bewezen dat ImFlow voldoet aan de geactualiseerde standaarden. Dit heeft ons als eerste in de markt een certificaat opgeleverd.

Succesvolle uitrol

De uitrol van ImFlow in Nederland is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest. Zo vormen een aantal slimme verkeerslichten in Eindhoven een ‘ITS-corridor’ die leidt tot een doorstromingverbetering van 9 tot 12% en een significante afname van het aantal stops. Prioriteit verlening aan vrachtwagens levert op de N201 een reistijdwinst van 14% op. Ook is op deze N-weg het aantal stops met circa 4% afgenomen. Op de complexe Pleijroute is de doorstroming in de ochtend- en avondspits met circa 20% verbeterd.

We hebben bewezen dat ImFlow, ook met de geactualiseerde standaarden, flexibel én voorspelbaar is. Om het verkeer efficiënt te verwerken, is flexibiliteit een vereiste. Tegelijkertijd is een bepaalde mate van voorspelbaarheid gewenst om weggebruikers te informeren. Bij een traditionele regeling wordt veelal op het laatste moment besloten wanneer het verkeerslicht op groen gaat. Tijdiger informeren leidt tot verhoogd comfort voor de weggebruiker. Daarnaast kan de weggebruiker zijn gedrag hier beter op aanpassen.

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om met ImFlow het juiste optimum te vinden om flexibel en voorspelbaar te zijn. En dat is gelukt. ImFlow heeft inzicht in hoe wegen lopen, waar weggebruikers zich bevinden, om welk type weggebruiker het gaat en, in sommige gevallen, welke route een weggebruiker volgt. Door het verkeer tijdig te signaleren, berekent ImFlow de slimste volgorde en timing van het groene licht. Door dit niet helemaal in detail uit te werken, kan de berekende volgorde worden gehandhaafd en blijft er ruimte voor flexibiliteit.

Stap richting de toekomst

Nederland zet met de geactualiseerde standaarden een mooie stap richting de toekomst van Smart Mobility. Een toekomst waarin weggebruikers onderdeel zijn van het ecosysteem, bijvoorbeeld in de vorm van autonoom verkeer. We zijn trots dat wij als eerste in de markt voldoen aan de nieuwe standaarden en een actieve bijdrage leveren aan innovatie. De komende tijd worden alle ruim 300 ImFlow applicaties geupdate naar de nieuwe standaarden. Ook daarna blijven we ImFlow doorontwikkelen om steden verder voor te bereiden op de mobiliteit van de toekomst.