De toekomst van mobiliteit post-corona

Geschreven op:02-07-2021

Hoe zien verkeersstromen er post-corona uit en hoe kan een stad daarop inspelen?

Door Joost de Ruiter, Managing Director Peek Traffic

De wereld heeft te maken met een ernstige corona pandemie. De impact en maatregelen verschillen per land. Lockdowns en versoepelingen wisselen elkaar af. Waar het ene land steeds meer maatregelen versoepelt, zit het andere land midden in een coronagolf. En ondanks vaccinaties zijn nieuwe maatregelen nergens uitgesloten.

Mobiliteit post-corona

De lockdowns én stapsgewijze versoepelingen, hebben impact op de drukte in steden en de bijbehorende verkeersstromen. Hoe reageren verkeersstromen daarop? Hoe zullen de verkeersstromen er na de pandemie uitzien en hoe moeten steden hiermee omgaan?

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat het moeilijk is om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Aan het begin van de pandemie dacht men dat de lockdown één jaar zou duren. Kort daarna sprak men van meerdere golven, lockdowns en restricties. Inmiddels weten we wél wat de impact, van een (gedeeltelijke) lockdown, is op hoe we ons door de stad bewegen.

We bewegen ons anders door de stad

De manier waarop we ons door stedelijk gebied bewegen, is abrupt veranderd. De intensiteit van verkeersstromen nam af, net als de voorspelbaarheid. Mensen zijn langzaamaan gewend geraakt aan het thuiswerken en de tijdstippen waarop we reizen en onze bestemmingen zijn veranderd. De klassieke spitsmomenten vervielen grotendeels. We maakten minder gebruik van het openbaar vervoer. Parkeergarages in stadscentra bleven nagenoeg leeg en we kozen voor lokale activiteiten, zoals fietsen en wandelen.. Consumenten zijn massaal online gaan winkelen, waardoor de hoeveelheid last-mile bewegingen significant is gestegen.

Wat betekent deze abrupte verandering voor de situatie ná de pandemie?

Ik verwacht dat de drukte in de steden weer zal toenemen, maar dat corona een blijvende verandering gaat opleveren. Vóór de pandemie volgden de verkeersstromen duidelijke patronen. Zo was het in de Europese cultuur doorgaans gebruikelijk om vijf dagen te werken en twee dagen weekend te hebben, waarbij parttimers veelal op vrijdag of woensdag vrij waren. Dat zagen we terug in de verkeersintensiteit. Wegbeheerders pasten hun verkeersregelingen hierop aan, bijvoorbeeld met specifieke regelingen voor kruispunten in de doordeweekse spitsuren.

Doordat we gedwongen werden ons gedrag aan te passen, hebben we de voor- en nadelen van verschillende vervoersmogelijkheden en tijdstippen ervaren. Dat biedt kansen om vaker van vervoermiddel te wisselen. Wegbeheerders moeten op deze verschuivingen inspelen. Na de pandemie zal flexibiliteit belangrijker worden waardoor verkeerstromen variabeler zijn.

Traditionele plangestuurde en fixed-time verkeersregelingen passen niet meer bij deze nieuwe situatie. Deze regelingen zijn niet in staat zich continu aan te passen aan de veranderende, en minder voorspelbare, verkeersstromen. Dit resulteert in suboptimale verkeersregelingen. Met als gevolg dat reistijden onnodig langer worden en er een negatief effect ontstaat op de uitstoot van schadelijke gassen en het gedrag van verkeersdeelnemers.

Adaptief verkeersmanagement op netwerkniveau biedt uitkomst. Dergelijke systemen passen zich doorlopend aan de verkeersstromen op straat aan en kunnen daarom inspelen op de hogere mate van dynamiek en fluctuatie over tijd.

Hoe kunnen steden hiermee omgaan?

In mijn ogen kunnen steden reactief en proactief omgaan met de veranderende situatie.
Kijkend naar de leefbaarheid en bereikbaarheid wil een stad uiteraard aantrekkelijk blijven voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Door nieuwe verkeersstromen te meten en analyseren, krijgt men inzicht in hernieuwde behoeften en kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt voor nieuwe verkeersregelingen.

Ook heeft een stad nu het momentum om in te zetten op bijvoorbeeld een vernieuwde fietsinfrastructuur, voetgangersgebieden, optimalisaties aan het openbaar vervoer netwerk en betere last-mile ontsluiting. Tijdens de lockdowns hebben inwoners gezien en ervaren dat mobiliteit ook anders ingericht kan worden. Dit resulteert naar verwachting in veel draagvlak van en acceptatie door bewoners, bedrijven en bezoekers.

Verkeerskundige experts en dynamische technologie

Ook voor onszelf zie ik een duidelijke rol in – de weg naar – de nieuwe situatie. We zetten onze kennis, ervaring en tools in om steden te helpen met hun Smart Mobility strategie. Met uitgebreide data-analyses zorgen we dat wegbeheerders inzicht krijgen in de (nieuwe) verkeersstromen, de manier waarop de huidige verkeersregelapplicaties zijn ingeregeld en of de regelingen (nog voldoende) aansluiten op nieuwe verkeersstromen.

Met een verkeerssimulatie studie brengen onze traffic engineers de impact van een regeling of beleidskeuze op de doorstroming, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in kaart. We bespreken de impact van de gesimuleerde scenario’s op de verkeerssituatie en beleidsdoelen en adviseren wat de meest geschikte oplossing is.

Zo houden we steden, ook in de nieuwe situatie, bereikbaar en creëren we een veilige en efficiënte doorstroming.

Ontdek hoe Peek Traffic jouw stad of regio kan helpen in de transitie naar dynamisch verkeersmanagement