Slimme mobiliteit: hoe stap je over van oud naar nieuw

Geschreven op:26-03-2021

Slimme mobiliteit: hoe stap je over van oud naar nieuw

Afgelopen decennia hebben wegbeheerders veel geïnvesteerd om verkeersstromen veilig en efficiënt te regelen. In 2016 startte de Nederlandse overheid het Innovation Partnership Talking Traffic. Dit heeft geleid tot een nieuwe iVRI-architectuur en slimme mobiliteitsoplossingen die reizen nog veiliger, efficiënter, duurzamer en comfortabeler maken. Dat zorgt voor een nieuwe uitdaging. Moet je alle bestaande hard- en software technologieën in één keer vervangen? Hoe is een goede, liefst geleidelijke, transitie mogelijk? Een hybride verkeersregelautomaat biedt uitkomst.

 

Door samenwerkingsverbanden als Talking Traffic en de adoptie van digitale technologie worden traditionele mobiliteitsoplossingen vervangen door (nieuwe generaties) slimme mobiliteitsoplossingen. Ook komen er C-ITS applicaties voor connected en coöperatieve diensten bij. Echter, gaan deze ontwikkelingen niet dusdanig snel dat alle groepen weggebruikers vanaf morgen de nieuwste oplossingen (kunnen) gebruiken.

Prioriteit voor meer groepen weggebruikers

Waar vroeger enkel sprake was van absolute prioriteit voor hulpdiensten en conditionele prioriteit voor openbaar vervoer, wordt het verdelen van groen licht vandaag de dag complexer. Ook vrachtwagens, groepen fietsers en voetgangers kunnen conditionele prioriteit aanvragen. Dat vraagt om slimmere manieren om verkeersstromen veilig en efficiënt groen licht te geven.

Bovendien heeft de wegbeheerder niet altijd invloed op wanneer een systeem of technologie vervangen wordt. Dat is vaak aan de stadsvervoerders, busmaatschappijen en hulpdiensten in de gemeente en regio. Uiteraard wil je deze weggebruikers kunnen blijven voorzien van de diensten die ze gewend zijn. Ter overbrugging moeten oude en nieuwe systemen naast elkaar worden gebruikt en dat heeft impact op het verkeersmanagement in de stad.

Negatieve gevolgen voor verkeersmanagement

Met oude en nieuwe systemen naast elkaar en meer groepen weggebruikers die prioriteit aanvragen, krijgt, de processor van, de verkeersregelautomaat het drukker. Het wordt zwaarder om, naast de primaire taak van veilig rood, geel en groen licht regelen, ook de extra slimme mobiliteitsoplossingen af te handelen.

De architectuur van traditionele verkeersregelinstallaties is niet ontwikkeld om meerdere slimme mobiliteitsoplossingen te ondersteunen. De applicaties die verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsconcept en de overige toepassingen hebben interactie met elkaar. Als de verkeersregelinstallatie meerdere prioriteitsverzoeken moet afhandelen, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling.

Nieuwe generatie verkeersregelautomaat

Met de nieuwe generatie verkeersregelautomaat kan de wegbeheerder in eigen tempo traditionele oplossingen uitfaseren én werken oude en nieuwe systemen zonder problemen naast elkaar. De FlowNode is onderdeel van de intelligente verkeersregelinstallatie en als iVRI by design ontwikkeld vanuit cyber security, flexibiliteit en open standaarden conform de Talking Traffic architectuur. Als verkeersregelautomaat combineert de FlowNode het veilig en efficiënt regelen van verkeersstromen met slimme mobiliteitsoplossingen. Het is de basis voor een intelligente infrastructuur.

Oud en nieuw zonder problemen naast elkaar

Door de gescheiden en gedistribueerde veiligheidsarchitectuur van de FlowNode, wordt veilig rood, geel en groen licht regelen niet nadelig beïnvloed door andere toepassingen, zoals slimme mobiliteitsdiensten. Bovendien is geen aparte, extra hardware nodig voor de integratie van C-ITS applicaties. De FlowNode kan eenvoudig worden aangesloten op huidige systemen, zoals het prioriteit systeem voor openbaar vervoer VECOM. Gaandeweg kunnen nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld adaptieve netwerkregelingen als ImFlow en prioriteitdiensten als onze GreenFlow Services, worden toegevoegd.

De systemen kunnen zonder problemen naast elkaar worden gebruikt, waardoor een hybride situatie ontstaat. Dit maakt een geleidelijke transitie mogelijk. Wat geen invloed heeft op de ondersteuning van bestaande conditionele prioriteit systemen, zoals het korteafstandsradio systeem (KAR) voor het openbaar vervoer en hulpdiensten. De wegbeheerder is zo vrij om in eigen tempo traditionele oplossingen uit te faseren. Na uitfasering kan aanzienlijk op onderhoudskosten bespaard worden, door de oude hardware te verwijderen.

De Pleijroute: hybride situatie in de praktijk

Langzaamaan vind je op steeds meer kruispunten in Nederland oude en nieuwe systemen naast elkaar. Zoals op de complexe Pleijroute (N325) bij Arnhem. Het verkeersaanbod van ruim 80.000 voertuigen per etmaal, op- en afritten van en naar de snelweg, de hoeveelheid zijverkeer en de grote rotonde bij knooppunt Velperbroek, maken het verkeersmanagement erg complex. Sinds 2018 werkt Dynniq Mobility samen met de wegbeheerders aan het verbeteren van de doorstroming.

We hebben de kruispunten voorzien van de FlowNode, waardoor oude en nieuwe systemen zonder problemen naast elkaar werken. Zo berekent en regelt de adaptieve netwerkregeling ImFlow de slimste volgorde en timing van het groene licht, terwijl het traditionele systeem VECOM conditionele prioriteit verleent aan het openbaar vervoer. Ook in deze situatie hebben we de doorstroming voor voertuigen, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers substantieel verbeterd. Uit de prestatiemeting bleek dat de voertuigverliesuren, in de ochtend- en avondspits, met circa 20% zijn afgenomen.

Zonder belemmeringen klaar voor de toekomst

Dankzij de FlowNode zijn wegbeheerders klaar voor de toekomst, zonder dat investeringen in huidige en nieuwe systemen verloren gaan. Traditionele systemen vormen geen belemmering om de stap naar slimme mobiliteit te zetten. Het is tenslotte niet nodig om alle hard- en software in één keer te vervangen. Bovendien maakt de hybride ondersteuning een geleidelijke transitie in eigen tempo mogelijk. De wegbeheerder blijft in controle door stapsgewijs slimme mobiliteitsoplossingen toe te voegen aan het verkeersmanagement en traditionele systemen uit te faseren.