Veilige en snelle doorstroom nood- en hulpdiensten

Geschreven op:19-01-2021

Slimme innovatie zorgt voor veilige en snelle doorstroom nood- en hulpdiensten

Met zwaaiende sirenes zijn de hulpdiensten op weg naar een ongeluk. Op kruispunten rijden de voorrangsvoertuigen door rood licht terwijl andere weggebruikers groen hebben. Doordat wordt afgeweken van de normale verkeersregels is het gedrag van andere weggebruikers minder voorspelbaar. Hierdoor kunnen de hulpdiensten niet vlot doorrijden en ontstaan gevaarlijke situaties met soms ongelukken en slachtoffers tot gevolg. Dankzij een slimme innovatieve technologie kan dit worden voorkomen.

Nieuwe technologie

Door te communiceren met verkeerslichten kunnen nood- en hulpdiensten op kruispunten absolute prioriteit krijgen. Als het voertuig een kruispunt nadert, krijgen alle richtingen op tijd rood licht, terwijl het verkeerslicht waar het voertuig op afrijdt groen licht krijgt. Het voertuig kan zo ongehinderd, snel en veilig doorrijden en de plaats van het incident bereiken. Als het voertuig het kruispunt heeft gepasseerd, wordt het verkeer in de juiste volgorde weer op gang gebracht. Dit voorkomt langdurige verstoringen, chaos en ongelukken.

De technologie kan ook worden aangepast aan specifieke behoeften van nood- en hulpdiensten. Bij gepland patiëntenvervoer van ambulances kan bijvoorbeeld conditionele prioriteit worden verleend. De ambulance krijgt een snelheidsadvies om het aantal stops voor rood licht tot een minimum te beperken en krijgt indien mogelijk eerder groen. Dit maakt de rit voor patiënt en bestuurder een stuk comfortabeler. De politie kan de technologie ook gebruiken om een specifieke ontruimingsmethode in te zetten, bijvoorbeeld als zij een incident snel maar stil willen naderen.

Hoe wordt deze absolute prioriteit geregeld?

De prioriteit verlening wordt geregeld door slimme verkeerslichten (iVRI’s), waaraan onze service GreenFlow for BlueLights aan boord van de nood- en hulpdienstvoertuigen en de door KPN ontwikkelde KPN Data Services Hub, is gekoppeld. Een platform verbindt de applicatie in het voertuig, door het te integreren in het huidige (on board) systeem of een tablet aan boord, met de slimme verkeerslichten. De iVRI’s ontvangen data van nood- en hulpdiensten en kunnen de verkeersregeling hierop aanpassen. Als een hulpdienst uitrukt naar een incident, vraagt de applicatie, in een tablet of on board unit, een prioriteit verzoek aan, voordat het voertuig een kruispunt nadert. Het platform stuurt dit verzoek naar de verkeersregelinstallatie. Die herkent de voorrangsvoertuigen en beoordeelt of en hoe prioriteit wordt verleend. In de applicatie wordt dit teruggekoppeld aan de bestuurder. Daarnaast krijgt de bestuurder informatie over de verkeerslichten die hij nadert: tijd-tot-rood en tijd-tot-groen. In de toekomst zal dit vanuit de cloud werken.

Wat is het verschil met KAR?

GreenFlow for BlueLights stuurt elke seconde berichten naar de verkeersregelaar. Die weet precies hoe snel het voertuig rijdt, waar deze zich bevindt en of het een blauw zwaailicht voert. De kruispunten die genaderd worden, kunnen daardoor tijdig ontruimt worden. De, in Nederland gebruikelijke, Korte Afstand Radio (KAR) stuurt 100-300 meter voor het kruispunt een prioriteitsverzoek op basis van een vaste inmeldlocatie. GreenFlow for BlueLights weet echter continu waar het voertuig rijdt, hoe snel het rijdt en wanneer het een specifiek kruispunt nadert. Dit stelt de verkeersregelapplicatie in staat vroegtijdig op de komst van het voorrangsvoertuig te anticiperen. Indien de route vooraf bekend is kan, in de toekomst, de gehele route nog eerder worden ontruimd. Als het GreenFlow systeem de beschikking heeft over de route kunnen ook per kruispunt slimme afslagafhankelijke ontruimingsscenario’s worden uitgevoerd. Met KAR is het niet mogelijk om aan de bestuurder van het hulpvoertuig terug te koppelen of de gevraagde prioriteit wordt verleend. Als het kruispunt een iVRI (intelligente verkeersregelinstallatie) betreft worden overige weggebruikers, die gebruik maken van Talking Traffic, gewaarschuwd dat er een voorrangsvoertuig nadert.

Veilige, snelle en comfortabelere rit

GreenFlow for BlueLights zorgt voor een veilige rit en betere doorstroming naar het incident. Kruispunten passeren is minder risicovol en daardoor minder stressvol voor de bestuurder. Doordat het passeren minder tijd kost en beter inzichtelijk is waar het voertuig zich bevindt, kan een betere inschatting van de verwachte aankomsttijd worden gemaakt. Met GreenFlow For BlueLights kunnen veiligheidsregio’s, brandweer, ambulance, politie en gemeenten, de aanrijroute en -tijd naar incidenten veiliger, sneller en betrouwbaarder maken.