Verkeersregelinstallaties met gedistribueerde intelligentie

Geschreven op:14-09-2021

Hoe regel je veilig het verkeer op een kruispunt met een fysiek gescheiden infrastructuur?

Nederland kent honderden kruispunten die fysiek zijn opgedeeld in twee of soms meer kruispunten, bijvoorbeeld door een viaduct of snelwegaansluiting. Ondanks dat de infrastructuur gescheiden is, wordt dit kruispunt verkeerskundig als één kruispunt gezien. Hoe regel je op zo’n complex en vaak zwaar belast kruispunt veilig en betrouwbaar rood, geel en groen licht?

Verkeersregelinstallaties

Doorgaans worden op deze kruispunten twee volwaardige verkeersregelinstallaties geplaatst. De regelingen van de twee verkeersregelinstallaties worden zo op elkaar afgestemd dat het verkeer zo goed mogelijk wordt afgehandeld. Deze oplossing is echter niet waterdicht. Als een verkeerslicht uitvalt door een botsing of ander defect stroomt het verkeer niet goed door en ontstaat een onveilige situatie. Daarom is het wenselijk om de twee verkeerslichten echt als één kruispunt te laten werken. Een verkeersregelautomaat met gedistribueerde intelligentie maakt dit mogelijk.

Gedistribueerde intelligentie

Met behulp van gedistribueerde intelligentie in een hoofd- en sectiekast kunnen de twee kruispunten en verkeerslichten worden aangestuurd als één kruispunt. De hoofd- en sectiekast staan ieder op een kruispunt en zijn alleen via een (bestaande) glasvezel- of koperkabelverbinding met elkaar verbonden. De kasten vormen één verkeersregelautomaat met één verbinding naar de centrale. Onze nieuwe generatie verkeersregelautomaat de FlowNode is uitermate geschikt voor deze opzet.

De regelapplicatie, of ITS-applicatie zoals ImFlow, en reguliere intelligentie zitten in de hoofdkast. In de sectiekast zit slechts een deel van de intelligentie en een verbinding naar de hoofdkast. Hoe de intelligentie precies verdeeld wordt, is afhankelijk van de apparatuur in de buurt van de hoofd- of sectiekast. Dit betekent dat alle detectielussen, verkeerslichten, drukknoppen, warmte camera’s en observatiecamera’s, worden aangesloten op de dichtstbijzijnde kast. Aansluitingen in de sectiekast worden via het glasvezel of koperkabel netwerk met de applicatie processor in de hoofdkast verbonden.

Supersnelle en betrouwbare communicatie

Door gebruik te maken van een glasvezelverbinding vindt supersnelle en betrouwbare communicatie tussen de kasten plaats. Bovendien kan het netwerk makkelijk extra data aan, zoals data van connected voertuigen. De verwachting is dat een dergelijk krachtig netwerk de komende jaren onmisbaar zal worden. Door samenwerkingsverbanden als Talking Traffic, de adoptie van digitale technologie en de toenemende vraag naar slimme mobiliteitsoplossingen neemt het aantal connected voertuigen toe.

Modulair en flexibel

Onze verkeersregelautomaat is modulair en flexibel. Ook als sprake is van gedistribueerde intelligentie. In principe kan de verkeersregelautomaat worden uitgebreid tot zijn maximale configuratie. Het maakt niet uit of de uitbreiding in de hoofd- of sectiekast plaatsvindt en er hoeft geen extra bekabeling tussen de kasten te worden aangelegd. Als een wegbeheerder bijvoorbeeld het aantal verkeerslichten, detectielussen of camera’s uitbreidt, hoeft de nieuwe apparatuur alleen in de dichtstbijzijnde kast te worden aangesloten. De benodigde intelligentie, om bijvoorbeeld een verkeerslicht aan te sluiten, wordt in de betreffende kast geplaatst. Het is zelfs mogelijk om meerdere sectiekasten, met gedistribueerde intelligentie, aan te sluiten. De FlowNode “weet niet” welke intelligentie in welke kast zit en blijft daarmee één verkeersregelautomaat.

Kostenbesparend gedurende de volledige levensduur

Naast dat slechts één verkeersregelapplicatie en één dataverbinding naar de beheercentrale ontworpen moet worden, is veel minder hardware en infrastructuur op straat nodig. De assets worden optimaal benut en de operationele onderhoudskosten worden, gedurende de levensduur van minimaal 15 jaar, maximaal beperkt. Doordat nieuwe infrastructuur kan worden aangesloten op de dichtstbijzijnde kast, is bij uitbreiding geen extra infrastructuur tussen de twee kasten nodig.

Betrouwbaar, veilig en futureproof

Een verkeersregelautomaat met gedistribueerde intelligentie is de meest solide en veiligste oplossing voor kruispunten die fysiek zijn opgedeeld in twee of meerdere kruispunten. In plaats van twee op elkaar afgestemde verkeersregelinstallaties, regelt één verkeersregelautomaat veilig en betrouwbaar rood, geel en groen licht. Met de gedistribueerde intelligentie is de verkeersveiligheid van het kruispunt volledig geborgd. Zo heeft de gemeente Breda in 2020 succesvol en naar aller tevredenheid een gedistribueerde FlowNode op een complex en zwaar belast kruispunt in gebruik genomen.

De nieuwe generatie is futureproof, ook met gedistribueerde intelligentie. De levensduur is zeker 15 jaar en uitbreiding vindt eenvoudig en tegen de laagste kosten plaats. Het is de basis voor intelligent regelen. Bovendien zijn C-ITS applicaties volledig geïntegreerd, waardoor de oplossing naadloos aansluit op de groeiende vraag naar Smart Mobility oplossingen en het toenemende aantal connected weggebruikers. Wegbeheerders hebben alle tools in handen om het verkeer op complexe kruispunten veilig te regelen en tegelijkertijd in te spelen op de nieuwste slimme mobiliteitsoplossingen.

Ontdek meer over de mogelijkheden van de FlowNode