GreenFlow for Trucks

Transport duurzamer maken

Door de groei van de economie en steeds intensiever gebruik van de weg komt de leefbaarheid en verkeersveiligheid in grote steden onder druk te staan. Dit merk je bijvoorbeeld aan méér uitstoot van fijnstof, CO2 en een toename in verkeerslawaai. Een uitkomst voor de logistieke dienstverlening is dan om prioriteit te geven aan het vrachtverkeer. Door data van verkeersmanagementsystemen te koppelen aan vrachtenwagens zorgen we samen voor doorstroming, duurzaamheid en verkeersveiligheid op de weg.

Optimale en veilige verkeersstromen

Onze GreenFlow service maakt het mogelijk om bepaalde verkeersdeelnemers prioriteit te geven. Met de applicatie GreenFlow for Trucks kan het vrachtverkeer veilig en zonder te stoppen kruispunten passeren. De timing van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) wordt in dit geval afgestemd op het naderende zware vrachtverkeer. De applicatie GreenFlow for Trucks en de intelligente verkeersregelinstallatie werken zo samen om connected transport mogelijk te maken. De iVRI’s kunnen namelijk niet alleen data zenden naar voertuigen maar ook data ontvangen. Daarmee kan onze slimme verkeersregeling (ImFlow) het verkeer in combinatie met zwaar vrachtverkeer veilig en efficiënt laten doorstromen.

Besparingen in tijd, brandstof en CO2

Doordat de vrachtwagens minder stoppen en optrekken ontstaat er een soepele doorstroom waarbij het brandstofverbruik afneemt, terwijl de chauffeurs comfortabeler kunnen rijden. De gemeente bespaart op het wegenonderhoud door minder belasting en slijtage van het asfalt. GreenFlow for Trucks verbindt de processen van logistieke dienstverleners met slim verkeersmanagement. Met dit nieuwe ecosysteem willen wij bijdragen aan een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland.

Lees hier meer over GreenFlow for Trucks