Verkeersregelapplicatie

Optimaal gebruik van de wegcapaciteit

Nu de wegen steeds meer verstopt raken, nemen de reistijden toe. De mogelijkheden om de infrastructuur uit te breiden zijn beperkt omdat er op veel locaties geen ruimte is voor nieuwe infrastructuur of omdat de hoge kosten van aanpassingen niet gedragen kunnen worden. Steeds vaker wordt de vraag gesteld: ‘Is er niet een slimmere manier? Het antwoord: Ja, die is er!

 

Door anders om te gaan met de beschikbare wegcapaciteit kan deze beter worden benut. ImFlow beschikt over verschillende regelmethoden die afhankelijk van de verkeerssituaties worden ingezet. Doordat slimmer gebruik gemaakt wordt van de beschikbare wegcapaciteit wordt deze optimaal benut en zijn grote investeringen lang niet altijd noodzakelijk.

Hoe werkt ImFlow?

ImFlow is een softwareplatform dat bestaat uit een ITS applicatie met regelalgoritmes die iedere seconde berekent hoe lang de verkeerslichten groen krijgen. Voor de optimalisatie van ImFlow is geen centrale nodig. In de optionele verkeerscentrale wordt inzicht gegeven in de verkeerskundige prestaties van de kruispunten.

Regelen op beleidsdoelstellingen

De filosofie achter ImFlow is het creëren van een mogelijkheid om verkeer daadwerkelijk te regelen op basis van het verkeersbeleid van de wegbeheerder. De beleidsdoelstellingen en randvoorwaarden zijn de basis voor de regelingen. Zo heeft de wegbeheerder de mogelijkheid om te sturen op het milieubeleid, doorstroming van belangrijke routes, prioritering van het openbaar vervoer of het stimuleren van het fietsverkeer. Deze beleidsdoelstellingen worden ingegeven in het systeem en ziet u terug als “schuifje” in de centrale. De benodigde kennis van gedetailleerde parameters behoort daarmee tot het verleden. ImFlow is hierdoor toegankelijk voor zowel specialisten als beleidsbepalers.

Connected modaliteiten

ImFlow is een volwaardige ITS applicatie en ondersteunt connected weggebruikers. Met de additionele informatie van weggebruikers, meer exacte locatie en snelheid, optimaliseert ImFlow de verkeersafwikkeling nog verder. ImFlow deelt de planning van de signaalgroepen met de weggebruikers waardoor zij hun gedrag kunnen aanpassen aan de overgangsmomenten van rood naar groen en vice versa. Voor specifieke (connected) modaliteiten kent ImFlow de volgende toepassing op basis van beleidsdoelstellingen en autorisatie:

  • Hulpdiensten krijgen absolute prioriteit
  • Openbaar vervoer en vrachtwagens krijgen conditionele prioriteit
  • Pelotons vrachtwagens krijgen prioriteit waarbij onderbreken van het peloton voorkomen wordt
  • Voetgangers en (groepen) fietsers krijgen eerder en, indien nodig, langer groen

Door deze toepassingen draagt ImFlow bij aan de veiligheid en doorstroming van al het verkeer.